Kopie van Het Brughuis voorpagina artikel uai | Design Studio Anneke Crauwels | Interieur | Mechelen

Inge en Noah, moeder en zoon met toch wel een heel speciaal en warm verhaal, verloren hun partner en papa, Thijs. Thijs besloot om uit het leven te stappen nadat het verlies van zijn vader hem teveel werd.  Thijs was een man met vele ideeën en plannen, een echte dromenbouwer. Hij was van hun huis een utopische wereld aan het maken, waar verbeelding, speelsheid, experiment en gezelligheid elkaar zouden ontmoeten. Na het overlijden van Thijs bleven Inge en Noah verweesd achter rouwend om het verdriet van hun partner en papa. Dit in een huis en tuin die nog vele onafgewerkte dromen kende en ook heel wat technische mankementen verborg. Het was nu aan het team van Extreme Makeover Vlaanderen om deze dromen van Thijs te vervolledigen en Inge en Noah een afgewerkt huis te geven. Anneke Crauwels en Tom Callebaut blikken samen terug naar deze eerste aflevering. Dromenbouwer, samen bouwen aan dromen.

2 uai | Design Studio Anneke Crauwels | Interieur | Mechelen
1 uai | Design Studio Anneke Crauwels | Interieur | Mechelen

EEN HUIS MET EEN VERHAAL EN MET VELE DROMEN

“De eerste keer toen ik het huis van Inge en Noah binnenkwam, dacht ik meteen ‘wat een charmant en gezellig huisje’. Je zag dat Thijs een heel eigen taal gehanteerd had bij het verbouwen van hun huis”, zegt Tom Callebaut. “Je voelde de warmte van Inge en Noah meteen in het huis.” Tom Callebaut was tijdens het gehele verbouwproces vooral de conceptuele denker, filosoof en dromer. Hij probeerde de verhalen van Inge en Noah te vertalen in een ruimtelijk scenario en gaf wat perspectief en kleur aan bepaalde probleemstellingen die wel eens konden ontstaan. “Het was inderdaad een super charmant huisje. Maar als je de voordeur binnenstapte en doorheen het huis liep, kon je het huis echt lezen.”, vult Anneke aan. “Je voelde dat er een rugzak in dat huis zat. Het vertelde naar mijn gevoel ook wel van ‘ja het is hier toch wel pittig geweest’. Echt een huis met een verhaal en met vele dromen.” Anneke was de kapitein van het schip. Zij toverde de concepten van Tom om in een ontwerp waarbij ze samen met haar team materialen koos, verhoudingen uitzette, werf opvolgde, details tekende en de hele styling voor zich nam. Dit gebeurde in een vlotte heen en weer gepingpong van ideeën met Tom tot de link tussen concept en ontwerp goed zat. Daarna verfijnde ze het ontwerp tot bouwplannen en meetstaten.

EHM IEPER 135 uai | Design Studio Anneke Crauwels | Interieur | Mechelen

SAMENWERKEN

Anneke en Tom hebben beiden een andere manier van aanpakken. Maar toch konden ze steeds heel goed samenwerken. “Het eerste wat er gebeurt als ik een huis binnenstap, is het huis in 3D in mijn hoofd voorstellen. Ik probeer dan alles al in mijn hoofd om te vormen en het ontwerp daarop aan te passen.”, vertelt Anneke. “De kracht van de samenwerking tussen ons is dat wij allebei een andere kijk hebben op de zaken.  Als ik met Tom aan het ontwerpen ben en hij zegt dan dat het heel belangrijk is om een sterrenhemel te maken voor Inge, dat zorgt ervoor dat je daar heel snel op kunt anticiperen om zo tot het juiste ontwerp te komen.” De input van Tom was voor Anneke dus steeds zeer belangrijk om tot het juiste ontwerp te bekomen. 

“Een samenwerking is echt een deel werk en zorgen die verdeeld en overgenomen worden.”, aldus Tom. Hiermee verwijst hij naar het team van Anneke dat ook steeds zeer nauw betrokken was bij Extreme Makeover.  

“Design Studio Anneke Crauwels is een heel warm en sympathiek team dat steeds met de nodige humor samenwerkt.”, vertelt Tom. “Je voelde steeds de gedrevenheid en empathie die sterk aanwezig was in het team. Dat maakte de samenwerking ook zo fijn.” 

Volgens Tom ging het team altijd professioneel, met kennis van zaken voor het hele ontwerpproces, tewerk. Steeds met gevoel voor sfeer en beleving maar ook technische bagage en advies. 

DE REALISATIES VAN THIJS

Thijs zat vol met geweldige ideeën over hoe hij zijn huis ging verbouwen. Aan een aantal van die ideeën was hij al vol goede moed aan begonnen. Zo was het Thijs zijn plan om alles in het huis van hout te maken. “We hadden afgesproken dat we alle houtstructuren wat Thijs doorheen het volledige huis al gerealiseerd had, niet zouden afbreken. We wilden dit in zijn ere behouden maar wel alles mooi afwerken. We vonden het heel belangrijk om Inge en Noah een afgewerkt huis te geven. Bij alle nieuwigheden, en zeker ook het tastbare, hebben we er voor gezorgd dat het past bij wat Thijs al gerealiseerd had.”, zegt Anneke. “De synergie tussen het nieuwe en het oude was voor ons in dit huis echt wel een belangrijke”.

EHM IEPER 246 uai | Design Studio Anneke Crauwels | Interieur | Mechelen

WATERVAL

In de blauwe badkamer zijn er ook wat gedurfde keuzes gemaakt. “Het idee van de badkamer was eigenlijk heel snel bedacht nadat Tom en ik wat gebrainstormd hadden over water.”, zegt Anneke. “Zo kwamen we al snel op het idee om een watervaleffect te creëren in de badkamer door vanaf tablethoogte, inclusief plafond, de volledige badkamer oceaanblauw te schilderen. Zo krijg je het gevoel dat je in een waterval stapt.”

CONNECTIE MET THIJS DOOR STERRENHEMEL

De slaapkamer van Inge was de kamer waar de grootste makeover gerealiseerd is. Deze kamer was ook de favoriete kamer van Thijs in het huis. Het was belangrijk om van Inge haar slaapkamer een oase van rust te maken. “De kandidaten kregen op het begin steeds een vragenlijst waarin ze specifieke noden en wensen konden toelichten. Al snel werden die vragenlijst gevormd tot soort brieven dat de kandidaten naar ons schreven.”, vertelt Tom. “Inge had ook zo’n brief geschreven en er was één belangrijke wens dat ze had. Ze wou steeds in contact kunnen staan met Thijs.” “En zo kwam Tom met het idee om in Inge haar slaapkamer een sterrenhemel te creëren”, vult Anneke aan. “We hebben dit trachten te doen door vier kleine dakramen op het punt van het dak te plaatsen dat als Inge in haar bed ligt ze de hemel kan zien.”  Rond het bed van Inge hebben Anneke en Tom een kamer uit textiel voorzien dat geborgenheid en zachtheid moet bieden. Zo wordt het gevoel van slapen onder de sterren nog extra versterkt.

VERBINDING MET DE NATUUR

Inge houdt enorm van de natuur. Thijs had ook al een groot deel van de tuin aangelegd. Zo was hij bijvoorbeeld in de tuin aan het bouwen aan een waterparadijs. “We wilden enorm graag de natuur binnen in het huis brengen en heel veel licht creëren. Om zo’n lichtrijk huis te krijgen, hebben we een aantal extra openingen gecreëerd. Dat zorgde boven ook meteen voor een bepaalde circulatie en nieuwe energie.”, vertelt Tom.

HOME SWEET HOME

Dromenbouwer is een case dat Anneke en Tom niet snel zullen vergeten. Ze zijn tot het uiterste moeten gaan om de deadline te halen. Maar de ontroering en dankbaarheid bij Inge en Noah was overweldigend.

“De eerste keer dat Inge en Noah hun huis te zien kregen, zag je echt dat zij meteen terug in het huis leefden. Meestal heb je zowat tijd nodig om te laten doordringen dat jouw huis veranderd is, maar Inge en Noah omarmden meteen het huis en je zag dat ze oprecht gelukkig waren. Dat vond ik heel speciaal en mooi om te zien. De verbouwing zullen de pijn en het verdriet niet wegnemen, maar kan wel een nieuwe doorstart zijn”, vertelt Anneke.

“Je voelde inderdaad hoe ze zich vrij door het huis begaven, zich elk op hun plek nestelden om wat uit te rusten van de voor hen ook intense periode. Het was alsof alle puzzelstukjes plots in elkaar vielen.”, besluit Tom. “We wensen Inge en Noah nu veel rust en tijd toe om te bekomen van wat geweest is en te kunnen beginnen uitkijken naar wat kan komen. Dromenbouwers van hun eigen leven.”

Klant
Services
Jaar
Fotograaf

Share

Dromenbouwer – Extreme Makeover Vlaanderen
ontwerp, uitvoering
2022
Lenzer

Schermafbeelding 2022 09 28 om 22.02.38 uai | Design Studio Anneke Crauwels | Interieur | Mechelen